55. MISTROVSTVÍ ČR ve stolním tenisu jednotlivců mužů a žen ČSTPS pro rok 2020 OPEN

PROPOZICE

A/ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Pořadatel:
z pověření ČSTPS – TJ ZPS Čechie Hradec Králové, z. s.

2. Termín konání: 4. 9. – 5. 9. 2020

3. Místo konání:
tělocvična Speciální základní a Praktické školy, Hradecká 1231, Hradec Králové

4. Ředitelství soutěže:
Ředitel: Vladislav Vít
Vrchní rozhodčí: Petr Sedláček
Zástupce vrchního rozhodčího: Roman Šlechta
Delegát ČSTPS: Petr Bureš
Lékařská služba: Petr Sedláček

5. Startovné:
250,- Kč na osobu (hradí se u prezence), doprava na náklady vysílajícího oddílu SK nebo TJ

6. Pořadatel hradí:
1x ubytování (4. září), 1x večeři (4. září), 1x snídani (5. září), 1x oběd (5. září)

7. Přihlášky:
zasílejte nejpozději do 10. 8. 2020 na adresu CIOZP, Jana Černého 8/28, 503 41 Hradec Králové, nebo na e-mail cechiehk@seznam.cz nebo czphk@czphk.cz. Kopii přihlášky zašlete předsedovi STK e-mailem – bures.petr@petrbures.com Za závaznou přihlášku se považuje zaslání soupisky startujících hráčů se jmény hráčů a zařazení do skupiny postižení 6 – 10. 8.

Prezence:
v pátek 4. září 2020 do 16:00 hodin v Hotelovém domě Academic, Heyrovského 1177, Hradec Králové. Při registraci bude provedena kontrola zařazení u jednotlivých hráčů do skupin postižení a vybráno startovné v hotovosti.

B/ TECHNICKÁ A OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Systém MČR
jednotlivců: bude upřesněn dle počtu účastníků
I. stupeň dvouher: Skupinový – skupiny dle počtu účastníků.
II. stupeň dvouher: První dva ze skupin o vítěze – vylučovacím způsobem (KO).
Hrací stupně v jednotlivých skupinách budou upřesněny podle počtu přihlášených závodníků.

55. MISTROVSTVÍ ČR ve stolním tenisu jednotlivců mužů a žen ČSTPS pro rok 2020 OPEN, čtyřhry mužů a žen, smíšené čtyřhry a soutěže útěchy vylučovacím způsobem, vše na tři vítězné sady z pěti.
– Dvouhry mužů (skupiny postižení 6-7,8,9,10)
– Dvouhry žen (skupiny postižení 7-10)
– Čtyřhra mužů a žen bez rozdílu postižení
– Smíšená čtyřhra bez rozdílu postižení
– OPEN mužů a žen bez rozdílu postižení

2. Podmínky účasti:
Včas zaslaná jmenovitá přihláška účastníků, obnovené zařazení dle zápisu STK č. 5/2018, odstavec 3, do skupiny postižení 6 – 10 od klasifikátora MUDr. Miroslava Havrdy, nebo Petra Sedláčka.
Klasifikátor bude přítomen od 15.00 do 16.30 hod. pro hráče, kteří nemají obnovenou klasifikaci.

3. Časový program:
Pátek 4. 9. 2020 do 16.00 – příjezd, prezence, ubytování 17.00 – 18.00 – večeře 18.00 – 18.30 – losování M ČR jednotlivců za účasti vedoucích družstev, vrchního rozhodčího a zástupce STK 18.30 – 22.00 – MČR jednotlivců v jednotlivých skupinách postižení Sobota 5. 9. 2020 7.00 – 8.00 – snídaně 8.30 – 9.00 – slavnostní zahájení mistrovství 9.00 – 12.00 – MČR jednotlivců v jednotlivých skupinách postižení 12.00 – 13.00 – oběd 13.00 – 14.00 – bude provedena volba do nového STK na období 2020 – 2024 14.00 – 17.00 – pokračování soutěže jednotlivců 17.00 – vyhlášení výsledků MČR v soutěžích jednotlivců

4. Ceny:
Vítězové jednotlivých skupin postižení získají titul Mistr ČR a první tři v každé skupině obdrží medaile a diplomy.

5. Míčky:
bílé míčky „JOOLA“*** (plast)

6. Protesty:
Podávají se nejpozději 10 minut po skončení utkání MČR s vkladem 100,- Kč. Při zamítnutí protestu se vklad nevrací.

7. Za zdravotní stav
startujících hráčů a zařazení do skupin postižení odpovídá vysílající oddíl. STK si vyhrazuje právo provedení úprav v hracím systému a časovém programu. Na vlastní náklady účastníka je možno zajistit také nocleh z 5. na 6. září a případně též večeři 5. září 2020.

Požadavky budou závazné a je nutno to uvést do přihlášky.

Vladislav Vít – cechiehk@seznam.cz tel. 603163117,
Petr Bureš – ředitel turnaje předseda STK ČSTPS
bures.petr@petr-bures.com

Napsat komentář