Blanenská kuželka 27. 11. 2021

Název akce:   Blanenská kuželka

Pořadatel:  KK Blansko – Český PARA sport, z. s.

Místo konání : Kuželna Blansko, Údolní 8a

Datum konání: sobota 27. 11. 2021

Pořadatelé :        ředitel turnaje   –   Petr Kumstát
organizační   –   Jan Šmerda                                                              hlavni rozhodčí   –   Bohumil Bašný
zdravotní služba   –   zajišťuje pořadatel

Stravování :    zajištěno během dne v prostorách haly na vlastní náklady

Startovné:       100kč

Přihlášky:    písemně nejpozději do 26.11.2021 na email: serhadasky@seznam.cz, telefon 602 305 548                                        V V přihlášce je nutné uvést skupinu postižení sportovce.

Podmínky účasti :  Účastníci startují na vlastní náklady nebo náklady vysílající organizace.

Závodník se plně podřídí organizačnímu zabezpečení a časovému rozvrhu turnaje.

Turnaj je organizován pro členy Českého PARA sportu a pro příchozí.                                                    

TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Časový harmonogram:   27. 11 .2021

                                                           10.00 hod.          – prezence

                                                           11:30 hod.          – oficiální zahájení

                                                           18:00 hod.          – vyhodnocení soutěže

Hrací systém:                                    muži LP – 100 hodů sdružených

                                                           muži TP – 100 hodů do plných

                                                           ženy LP – 100 hodů sdružených

                                                           ženy TP –   60 hodů do plných

Protesty :            Písemně řediteli turnaje nebo hlavnímu rozhodčímu turnaje nejpozději do 15 minut                               po odehrání na dráze zároveň se složením 50,- Kč kauce. V případě zamítnutí protestu                               propadá kauce ve prospěch pořadatele   turnaje.

Závěrečná ustanovení :                 Všichni účastníci jsou povinní dodržovat stanovené předpisy a respektovat pokyny rozhodčího. Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn v programu, pokud to budou okolnosti vyžadovat.