Český PARA sport | Kuželky | Horní Benešov

V neděli 8. srpna se koná druhé kolo Čekého PARA sport v kuželkách. Akci pořádá TJ Horní Benešov v Městské kuželně.

Název akce:     Český PARA sport – 2. kolo

Pořadatel:       TJ Horní Benešov – oddíl TP

Místo konání:    Kuželna města Horní Benešov,
Nerudova ul., sportovní areál, Horní Benešov

Datum konání:     8. srpna 2021

Vedoucí činovníci:        ředitel turnaje – Ing. David Schiedek

                                            organizační – Jana Martiníková

                                            hlavní rozhodčí – Jaromír Martiník

                                            zdravotní služba – zajišťuje pořadatel

Občerstvení:   Bude dostupné v prostorách kuželny /bez obědu/.     

Přihlášky:     Písemné, nejpozději 30.07.2021 na e-mailovou adresu: jmartaska@seznam.cz,   Tel.: 776040792

V přihlášce je nutno uvést skupinu postižení přihlášeného sportovce.

Startovné:     100,- Kč na jednoho hráče, splatné při prezentaci.

Podmínky účasti:   Na pozdě zaslané přihlášky nebude brán zřetel.

Účastníci startují na vlastní náklady nebo vysílající organizace.

Závodník se plně podřídí organizačnímu zabezpečení, časovému rozpisu hráčů a současným hygienickým předpisům.

Turnaj je organizován pro členy Český Para sport registrovaných v kuželnách, turnaje se mohou zúčastnit i neregistrovaní tělesně postižení hráči, jejichž výsledky se nebudou započítávat do hodnocení ČESKÉHO POHÁRU.

Časový harmonogram:       

Sobota 8.8 2021     9:00  prezentace

                                  9:30  zahájení soutěže

                                16:00  vyhodnocení soutěže

Hrací systém:  muži LP      –       100 hodů sdružených

                 muži TP     –       100 hodů do plných

                 ženy LP      –       100 hodů sdružených

                 ženy TP      –         60 hodů do plných

         kat.      LPO         –             100 hodů sdružených

Protesty:   Písemně řediteli nebo hlavnímu rozhodčímu turnaje nejpozději do 15 minut po odehrání na dráze a zároveň se složením 150,- Kč poplatku. V případě zamítnutí protestu, propadá uvedená částka ve prospěch pořadatele.

Závěrečná ustanovení:

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat stanovené předpisy a respektovat pokyny hlavního rozhodčího.

☺ Pořadatel  si vyhrazuje právo případných změn v programu soutěže, pokud to budou okolnosti vyžadovat.

„ Hodu zdar!“