Český pohár vozíčkářů – jednotlivců ve stolním tenisu s mezinárodní účastí

Propozice 

Pořadatel:
Turnaj pořádá KH EURO-CLUB HANDICAP z.s. , Javorek 564, 51401 Jilemnice

Datum konání:  20. září 2020

Místo konání:  Sportovní hala Jilemnice, Metyšova 102, 514 01 Jilemnice

Informace na: www.sport-jilemnice.cz/sportovni-hala/   

Čestný ředitel:  Miloš Tesař, místopředseda KH EURO-CLUB HANDICAP z.s. Jilemnice

Ředitel turnaje: Ing. Věra Baloušová, předsedkyně KH EURO-CLUB HANDICAP z.s. Jilemnice

Hlavní pořadatel:  Ilona Tesařová, člen KH EURO-CLUB HANDICAP z.s. Jilemnice 

Informační servis:  Ilona Tesařová, člen KH EURO-CLUB HANDICAP z.s. Jilemnice 

Uzávěrka přihlášek:  Nejpozději do 13. září 2020 – přihlášky zasílejte prostřednictvím stránek ASTV

Dotazy a informace k turnaji: Ilona Tesařová, Javorek 564, 514 01 Jilemnice

e-mail: euroclub.handicap @seznam.cz, Tel.: +420 603 937 565

Odhlášení: Pokud se přihlášený hráč z vážných důvodů nemůže ČP zúčastnit, bude o tom co nejdříve telefonicky informovat Miloše Tesaře.

Prezentace: Neděle 20. září 2020  7,15-8.15 hod. ve Sportovní hale Jilemnice, Metyšova 102

Startovné:   Hráči 200,- Kč.

Ubytování:   Zajistí si účastníci samostatně – lze využít návaznosti na ubytování po MČR.

Cestovné:  Vyplácí se 1, – Kč/km dojezdové vzdálenosti z místa bydliště do místa turnaje.

Stravování:   Zajistí pořadatel ve Sportovní hale Jilemnice, Metyšova 102 na vlastní náklady, pro startující hráče snídani při dojezdu, dále oběd a celodenní pitný režim např.  balenou  vodu v Pet obalech.

Soutěž :   jednotlivci

Losování soutěží:  Neděle 20.září 2020

Podmínky nominace:  Podmínkou účasti na ČP je zaslání přihlášky do uvedeného termínu, po příjezdu se prezentovat a zaplatit startovné do uvedeného termínu.

Platba startovného: Bezhotovostním převodem na účet klubu u Poštovní spořitelny ČSOB a.s. do 17.9.2020  č. účtu – 269947440/0300, o zaslání faktury na startovné lze požádat emailem nebo telefonicky.

V hotovosti do pokladny klubu při prezentaci v neděli 20.září 2020.

Harmonogram soutěže:  Neděle 20.9.2020  7.15 – 8.15 prezentace, zahájení soutěží 9.00, předpokládaný konec turnaje 16.00 hod

Pravidla:   Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu pro vozíčkáře, systémem schváleným STK.

Míčky:      *** plastové míčky

Protesty:  Podávají se hlavnímu rozhodčímu do 15 min. po ukončení jednotlivých utkání, s poplatkem 500,- Kč

Ceny:  Poháry vítězům ve skupině A,B,C a věcné ceny dle možností pořadatele.

Závěrečná ustanovení:  Pořadatel si vyhrazuje právo vyhlásit doplňky k jednotlivým statím, nejpozději před zahájením
soutěží. Všichni účastníci jsou povinni dodržet ustanovení, předpisy a bezpečnostní opatření po celou dobu trvání soutěže ve všech prostorách a dbát pokynů pořadatelů.

V případě neúčasti nominovaného hráče bez řádné omluvy, je vysílající, TJ (SK) povinna uhradit pořadateli vzniklé výdaje v plné výši.

Pozdní příjezd na prezentaci a do zahájení turnaje nebude tolerováno a opozdilci budou z turnaje vyloučeni. Hráči se zúčastňují Českého poháru jednotlivců ve stolním tenisu na vlastní nebezpečí.

Propozice nabývají platnosti dnem odeslání jednotlivým klubům.

Důležité:   Zasláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas s propozicemi ČP ve stolním tenisu

Napsat komentář