Opavská kuželka

Propozice turnaje

Název akce:                      Opavská kuželka

Pořadatel:                         SK TP Opava

Místo konání:                   Kuželna Hagemann, Opava,

                           Kolofíkovo nábřeží

Datum konání:                

Vedoucí činovníci:           ředitel turnaje – Petr Kumstát

                                            organizační – Marta Špačková

                                            hlavní rozhodčí – Tomáš Valíček

                                            zdravotní služba – zajišťuje pořadatel

Stravování:                      Bude dostupné v prostorách kuželny. Nutno objednat při přihlášení.  / jen oběd/

Přihlášky:                          Písemné, do 20.7.2024  na e-mailovou adresu:

                                            spackova.martas@seznam.cz

                                            Tel.: 776 721780

V přihlášce je nutno uvést skupinu postižení přihlášeného sportovce.

Startovné:                          100,- Kč na jednoho hráče, splatné při prezentaci.

Podmínky účasti:             Na pozdě zaslané přihlášky nebude brán zřetel.

Účastníci startují na vlastní náklady nebo vysílající organizace.

Závodník se plně podřídí organizačnímu zabezpečení a časovému rozpisu hráčů.

Turnaj je organizován pro členy ČPS registrovaných v kuželnách, turnaje se mohou zúčastnit i neregistrovaní tělesně postižení hráči, jejichž výsledky se nebudou započítávat do hodnocení ČESKÉHO POHÁRU.

Technické záležitosti

Časový harmonogram:

Sobota 27.7.2024         9:00  prezentace

                                  9:10  zahájení soutěže

                                13:30  vyhodnocení soutěže

Hrací systém:  muži LP     –       100 hodů sdružených

                 ženy LP     –       100 hodů sdružených

                      LPO      –        100 hodů sdružených

Protesty:              Písemně řediteli nebo hlavnímu rozhodčímu turnaje nejpozději do 15 minut po odehrání na dráze a zároveň se složením 150,- Kč poplatku. V případě zamítnutí protestu, propadá uvedená částka ve prospěch pořadatele.

Závěrečná ustanovení:

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat stanovené předpisy a respektovat pokyny hlavního rozhodčího.

☺ Pořadatel  si vyhrazuje právo případných změn v programu soutěže, pokud to budou okolnosti vyžadovat.

Turnaj se koná za finanční podpory Magistrátu města Opavy