Představení organizace

Český PARA sport (ČSP) je nestátní nezisková organizace, právní formou spolek, zaštiťující sportovní aktivity osob s pohybovým postižením (amputace, míšní léze a další typy postižení ať již vrozené, nebo v průběhu života získané vlivem úrazu nebo nemoci) od úrovně rehabilitační, rekreační až po výkonnostní a vrcholovou, tedy paralympijskou.

ČSP je zakládajícím členem Českého paralympijského výboru (ČPV) a členem Unie zdravotně postižených sportovců (UZPS).

ČSP je jediným a výlučným zástupcem ČR v mezinárodní střešní organizaci tělesně postižených sportovců Word Abilitysport, která je zakládající organizací Mezinárodního paralympijského výboru (IPC).

Na území ČR se konala sportovní soutěž tělesně postižených v Rehabilitačním ústavu Kladruby již v roce 1948 před hrami ve Stoke Mandeville, které jsou považovány za základ Paralympijských her a Stoke Mandeville za kolébku paralympijského sportu, kde dodnes sídlí Mezinárodní organizace pro sport tělesně postižených IWAS.

Kořeny vzniku ČSTPS lze vysledovat již v 60. letech 20. století, kdy v roce 1961 Sekce defektních sportovců při UV ČSTV nahradila Komisi pro řízení TV a sportu defektních sportovců při UV ČSTV.

V roce 2004 dosáhli sportovci ČSTPS výrazných úspěchů na Letních paralypijskch hrách, kdy z celkového počtu 65 sportovců bylo 45 sportovců ČSTPS a z celkového počtu 31 medailí přivezli sportovci ČSTS 25 medailí.

V roce 2005 sdružoval ČSTPS více než 3 000 členů v 87 sportovních klubech provozujících 25 sportů.

V roce 2004 byl ČSTPS neoprávněně vyřazen ze struktury ČPV a následně i UZPS. V tomto smyslu rozhodly soudy v roce 2010 ve prospěch ČSTPS. Vzápětí došlo k vyloučení ČSTPS z ČPV pro tzv. neplacení členských příspěvků, což soud v roce 2011 shledal jako rozhodnutí v rozporu s dobrými mravy. Přes toto soudní rozhodnutí a přes suspendaci ČPV z IPC v září 2011 nebyla svazu ze strany ČPV přidělena finanční podpora a ze strany MŠMT nedošlo k uvolnění dotace. První finanční podpora z ČPV, UZPS a MŠMT po osmi letech byla svazu přidělena koncem roku 2012 a vzhledem k rozsáhlým škodám, které se podepsaly jak na stavu členské základny, tak především na počtu výkonných sportovců se jednalo o podporu nesrovnatelnou s výší běžnou do roku 2004. Minimální finanční podpory se dostalo svzu ze strany MŠMTi v polovině roku 2013.

V roce 2014 se podařilo Českému paralympijskému výboru opětovně odklonit státní prostředky MŠMT od ČSTPS a sportovci, sporty a kluby jsou opět nuceni financovat činnost z vlastních prostředků.

V současné době sdružuje ČSP 54 klubů a provozuje 17 sportů z toho 11 paralympijských. Sporty řídí sportovně technické komise (STK) a v některých případech převzaly funkci STK národní federace sportů.