První zářijový víkend se bude konat TrailO Adventure, Janské Lázně, Vrchlabí

Ve dnech 5. – 6. září se bude konat v Janských Lázní a nedalekém Vrchlabí zorientační závod TrailO Adventure.

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů

Pořadatel: Orienteering Adventure

Zařazení do soutěží: Český pohár, Ranking

Centrum závodů: 5.9. (PreO) – Janské Lázně – Hoffmanky, restaurace V Korunách (50.6315831N, 15.7563894E). V místě je bezbariérová toaleta a restaurace. V restauraci nebude o závodě žádná informace, žádná prezentace, výsledny, nic.

Víc info zde: https://www.stezkakrkonose.cz/ 6.9. (TempO) – Vrchlabí – Vejsplachy, sportovní areál (50.6182700N, 15.5957253E). V místě je bezbariérová toaleta, pokud bude otevřený kiosek, tak i nějaké občerstvení.

Prezentace: neobvykle až v neděli 6.9. před závodem TempO (9:00-9:30). V případě, že se někdo přihlásí jen na sobotu, vyřešíme individuálně (pravděpodobně v cíli závodu)

Kategorie: Open, Para, Junior (účastní se závodníci ročníků 2000 a mladší, nemá Zero)

Ražení PreO: manuální do průkazky vlasními kleštičkami nebo špendlíkem. Na startu bude omezený počet kleští k dispozici.

Přihlášky: do 1.9.2020 přes ORIS, ve vyjímečných případech na predseda@o-adventure.cz

Vklady: Open, Para 250 Kč za jeden závod Junior 100 Kč za jeden závod Vklady zašlete do termínu přihlášek na účet pořadatele 283838208/0300, VS číslo klubu v databázi ČSOS. Do poznámky uveďte „Startovné TOA“. Zahraniční účastníci mohou platit na místě v hotovosti.

Předpokládané parametry tratí: PreO, 20 kontrol, 1 TC TempO, 5 stanovišť, na každém 5 úloh

Terén: PreO – čistý horský les, vodoteče, vývraty, kupky TempO – rovinatý parkový terén, areál hřiště a rekreační zóna Vesplachy Po oba dny se jde po asfaltové cestě bez zásadního stoupání, asistenti by neměli být potřeba.

Mapy: 1:4 000, E 2.5m. stav 08/2020, ISSprOM2019, autor: Tomáš Leštínský Mapa pro PreO je původně lesní desítka, převod do ISSprOM byl proveden změnou měřítka a překlasifikováním mapového klíče. Lokálně byla mapa pro potřeby TrailO dopřesněna. Na TempO je mapa úplně nová.

Vzdálenosti: PreO: Parkoviště-centrum závodu: 0 m Centrum-start: 200 m / 5m Centrum-cíl: 700 m TempO: Parkoviště-centrum závodu: 100 m Centrum = start = cíl

Délky tratí: PreO: 600 m TempO: 1200 m/20m

Start 00: PreO – 14:30 TempO – 9:30

Startovní listina: není. Na PreO je libovolný start v intervalu 14:30 – 15:30, na TempO od 9:30 do 10:30.

Systém závodu: Závod PreO bude probíhat v podstatě bez centra závodu. Závodníci zaparkují na placeném parkovišti na Hoffmankách a samostatně v době startu odchází na start. Po absolvování tratě je v podstatě možné hned odjet. Výsledky budou k dispozici až po přepsání průkazek do počítače a zveřejnění na internetu. Závod TempO proběhne standartním způsobem.

Zero tolerance: není. Je-li kontrola na správném objektu, není to zero.

Výsledky: Výsledkem je součet výsledků závodů PreO a TempO systémem, že jedna chyba v PreO části znamená 90 sekund navíc k součtu časů z časovek. Výsledky budou zveřejěny co nejdřív po závodě na webu pořadatele.

Vyhlášení výsledků: Celkové výsledky budou vyhlášeny v neděli po závodě TempO.

Protesty: Písemně k rukám hl.rozhodčího za 200 CZK. PreO – Čas na technické protesty 15 minut po příchodu posledního závodníka do cíle. Protesty proti výsledkům do skončení závodu TempO. TempO – Do 15 minut po vyhlášení výsledků.

Jury: Bude zveřejněna v pokynech.

Ubytování: pořadatel nezajišťuje

Funkcionáři závodu: ředitel, stavitel, hlavní rozhodčí – Tomáš Leštínský oponent – Robert Muller

Informace: http://www.o-adventure.cz

Ostatní: V neděli proběhne v centru závodu Memoriál Petry Severýnové, jehož součástí bude skorelauf pro vozíčkáře (i chodící). Akce má vlastní rozpis na webu OAV.

GDPR: Účastí v závodě souhlasíte s pořizováním multimediálního obsahu pro propagační a archivní účely OAV a umístěním výsledků závodu na webu OAV a ORISu.

Pro více informací nejen o závodu, ale i o tomto zajímavém sportu kontaktujte :

Hana Doležalová – koordinátorka sportu
email: hankadolezalova_z@seznam.cz
tel.: 723 317 722

Napsat komentář