Stipendijní program UNIS, rok 2022 – aktuální informace

Ministerstvo školství vyhlásilo podmínky projektu pro rok 2022. Stipendijní program pro rok 2022 naleznete zde: 

https://www.msmt.cz/ministerstvo/stipendijni-program-na-podporu-sportujicich-studentu-vs-1

Koordinátoři projektu na zapojených veřejných vysokých školách obdrželi dnes informaci, aby zahájili proces zařazování pro kalendářní rok 2022. Připomínám, že zařazování probíhá opět od začátku – tzn. každý zájemce o pokračování ve stipendijním programu se musí spojit se svým koordinátorem.

Své návrhy nám mají koordinátoři zaslat nejpozději do úterý 30. listopadu 2021. Pokud máte ve svém sportovním svazu sportovce, kteří splňují podmínky zapojení do projektu, můžete je o této skutečnosti informovat. Rovněž můžete případně své návrhy adresovat přímo koordinátorům VŠ, kontakt na koordinátory naleznete zde: https://bit.ly/kooUNIS  

V těchto dnech průběžně aktualizujeme dokumenty pro rok 2022 také na našich stránkách: https://www.vsc.cz/akademicky-sport

Finální rozhodnutí o zařazení či nezařazení do přidělených kvót je na příslušné veřejné vysoké škole a stipendium není nárokové.