Výzkum Univerzity Palackého v Olomouci

Prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., vedoucí odd. speciálně pedagogické propedeutiky Univerzity Palackého v Olomouci nabízí tělesně handicapovaným možnost účasti v celorepublikovém výzkumu, který si klade za cíl zmapovat potřeby a očekávání osob se zdravotním postižením či znevýhodněním.

Ze své dlouholeté praxe, kdy více než čtvrt století pečuji o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením, vím, že často se ve společnosti „baví o nich“ – ale málokdy se už zajímají veřejné orgány o to, jak to či ono vidí a cítí sami lidé, kteří mají nebo získali nějaký handicap. Chceme to změnit a v jednoduchém dotazníku se ptáme: Jak věci cítíte Vy, co považujete za důležité a potřebné pro kvalitu svého života? Nemusím snad ani zdůrazňovat, že vše zůstane anonymní. Výsledky poskytneme nejen organizacím sdružujícím nás samotné – osoby s postižením, ale i politikům a představitelům státních orgánů. A samozřejmě – pokud nám napíšete mail – zašleme Vám souhrnnou zprávu – i pro využití ve Vaší práci. Naším cílem je jediné – přinést informace o skutečných potřebách a problémech osob se zdravotním postižením a znevýhodněním.

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

Odkaz na dotazník naleznete na https://uss-dotaznik.upol.cz/dotaznik-qol/.

Vojtěch Šimek z Univerzity Hradec Králové také hledá respondenty pro analýzu pracovních možností handicapovaných, tak neváhejte a zapojte se na https://www.survio.com/survey/d/H7K1W6D5F3O9V1G6D!