Výzva NSA k předkládání Koncepcí rozvoje para sportu

NSA vyhlásila výzvu k předkládání koncepcí na řízení sportů s cílem:

  • vytvořit komplexní strategii systému para sportu;
  • nastavit demokratické, transparentní a rovné podmínky;

Oprávněnými žadateli jsou:

  • sportovní organizace s právní formou spolek;

Koncepce musí být zpracována:

  • v dané struktuře viz příloha – ve wordu s nastaveným obsahem. Na první straně se vyplní údaje o organizaci a dále se pokračuje na str. 3. Obsah se aktualizuje až po vyplnění jednotlivých bodů v dokumentu;
  • v souladu se základními dokumenty příslušných mezinárodních autorit;

Termíny:

  • do 30.6.2021 – konzultace
  • 12.7.2021 – ukončení příjmu žádostí
  • Do 30.8.2021 – vyhlášení gestorů

Způsob podání:

  • Datová schránka – vnadiz2
  • Listinná podoba – na podatelnu nebo poštou – okamžik podání = doručení dokumentu na podatelnu;

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Bartoňová, E: bartonova@agenturasport.cz M: 704 857 080

Koncepce bude vybírat odborná komise.

Role gestora – oprávněný žadatel v dotačních výzvách NSA