Cíle a poslání

  • Představit sportovce s tělesným postižením jako osoby, které mohou díky sportovní činnosti žít aktivní a plnohodnotný život a tím pozitivně podporovat integraci a odstraňovat bariéry.

  • Podporovat zapojování dospělých osob s tělesným postižením do pravidelné sportovní činnosti. Sportovní činnost postižených v sobě spojuje prvky fyzické aktivity kondičního charakteru vedoucí k udržení nebo zlepšení fyzické kondice, prvky rehabilitační s cílem postupné eliminace nebo kompenzace projevu postižení a především prvky sociální interakce, které hrají důležitou roli pro jednodušší začlenění člověka s postižením do společnosti.

Zajistit sportovní reprezentaci ČR a související přípravu reprezentantů především na vrcholné mezinárodní soutěže typu mistrovství světa, Evropy, Světové poháry, Evropské poháry a paralympijské hry a mezinárodní kvalifikační soutěžích na tyto vrcholné závody.

Podporovat souvislou přípravu a zajištit odpovídající tréninkové, materiální a zdravotní podmínky na vysoce kvalitní a odborné úrovni tak, aby vyhovovala specifikům sportovní přípravy s ohledem na existující typ a rozsah tělesného postižení.

Přínosem výsledků elitních sportovců ze zahraničních soutěží bude i větší zájem o sportovní aktivity z řad handicapovaných osob, které by prostřednictvím kondičního a vrcholového sportu získávali pevnější vztah k aktivnímu a nezavislému způsobu života