Orgány svazu

202220142010200520011997

Volené orgány od 23. 4. 2022

Výbor svazu (VS)

Radka Kučírková, předsedkyně

Jiří Pleško, místopředseda

Bohumil Vaněk, místopředseda

Kontrolní a revizní komise (KRK)

Martin Císař, předseda

Iva Zemková, členka

Renata Hlavinková, členka

Volené orgány od 8. 5. 2014

Výbor svazu (VS)

Radka Kučírková, předsedkyně

Jaromír Němec, místopředseda

Jiří Pleško, místopředseda

Kontrolní a revizní komise (KRK)

Jan Nevrkla, předseda

Miroslav Havrda, zástupce předsedy

Michal Bláha, (do 23. 2. 2018)

Volené orgány od 8. 5. 2010

Výbor svazu (VS)

Jan Nevrkla, předseda

Radka Kučírková, pověřena vedení svazu od 1. 6. 2011

Jaromír Němec

Marek Dušek

David Lukeš

Kontrolní a revizní komise (KRK)

Miroslav Havrda

Iva Zemková

Renata Hlavinková

Volené orgány od 14. 5. 2005

Výbor svazu (VS)

Jan Nevrkla, předseda

Radka Kučírková

Michal Stark

Martin Kudláček

Zdeněk Škaroupka

Jolana Matoušková

Petr Kumstát

Kontrolní a revizní komise (KRK)

Martin Císař

Robert Schneider

Vladimír Kadlík

Volené orgány od 19. 5. 2001

Výbor svazu (VS)

Libor Šnajdr, předseda do 2001

Lubomír Jančura, pověřen vedením svazu od 2001

Jan Nevrkla

Roman Gronský

Miroslav Havrda

Michal Stark

Štefan Danko

Zdeněk Škaroupka

Radka Kučírková

Kontrolní a revizní komise (KRK)

Zbyněk Švehla

Lenka Hegerová

Radim Kozlovský

Volené orgány od 22. 3. 1997

Výbor svazu (VS)

Libor Šnajdr, předseda

Martin Kovář, do roku 1998

Lubomír Jančura

Jaroslav Křeček

Jiří Daněk

Vojtěch Vašíček

Roman Gronský

Kontrolní a revizní komise (KRK)

Milan Kožušník

Jan Nevrkla

Jaroslav Pauer

K orgánům svazu se mohou členové svazu obracet prostřednictvím sekretariátu svazu tj. e-mail: info@ceskyparasport.cz

Výbor svazu schválil vizi, poslání a cíle ČSTPS v kontextu s aktuální situací v Českém paralympijském hnutí. S textem vyjádřili souhlas i členové KRK ČSTPS.

Související usnesení z předchozích valných hromad svazu: