Para florbal

O sportuHistorieTýmy a klubyReprezentaceDokumentyKalendář akcíFotogalerie

O sportu

Hra florbal je založena na stejném principu jako všechny sporty. Podat dokonalý výkon, získat větší počet bodů — gólů a porazit soupeřův tým. Florbal je kolektivním sportem, ale záleží na výkonu každého jednotlivce, aby mohlo uspět celé družstvo. Hraje se na branky (góly). Vítězství je výsledkem více dílčích činností — rychlá reakce, umění manipulace s míčkem, taktické myšlení, atd.

Ve florbalu vozíčkářů hrají proti sobě dvě družstva, vítězí to, které nastřílí více branek, čímž se florbal řadí mezi hry brankové. Hraje systémem pět hráčů v poli a brankář. Hrací plocha má rozměry 40 m x 20 m (délka x šířka ). Hrací čas je 3 x 20 minut. Česká florbalová liga se hraje 3 x 15 minut.

Zdroj: ČFFV z.s.
Zdroj: ČFFV

Zápasy rozhodují vždy dva rozhodčí s rovnocenným právem rozhodováním. Rozhodčí jsou delegování Českou florbalovou unií a vlastní licenci rozhodčího. Florbal se hraje v halách. Hřiště je ohraničeno mantinely 50 cm vysokými. Hokejky a míčky jsou vyrobeny z plastových materiálů. Ve florbalu je zakázán tvrdý kontakt s protihráčem: sekání, hákování, nadzvedávání hokejky, držení a úmyslné narážení do soupeřova vozíku. Florbal vozíčkářů má zcela stejná pravidla jako u florbalu nehendicapovaných až na pár dodatků (hraní pod vozíkem, brankář může hrát s hokejou, výška hraní vysoké hokejky apod.) viz. Dodatky pravidel.

Sportovní vybavení

Sportovní vozík je součástí hry, stejně jako florbalová hůl. V české lize jako jediné na světě jsou od roku 2010 dodržována bezpečnostní pravidla, která předcházejí vzniku úrazu při střetu vozíků apod. Ke hře se požívají různé sportovní vozíky od různých výrobců. Převažeje typ sportovních vozíků, které jsou určeny pro basketbal vozíčkářů, ale používají se i vozíky na tenis. Novinkou je florbalový speciál od firmy RKG, který je ojedinělým vozíkem určeným přímo pro florbal.

Zdroj. ČFFV
Zdroj: ČFFV

Historie

2006 — 2007

První ustanovující valná hromada České federace florbalu vozíčkářů se konala v dubnu 2006 v Třeboni. Do sdružení se zaregistrovalo 64 členů z pěti českých sportovních klubů. Na čtyřleté období byli Valnou hromadou zvoleni členové výkonného výboru sdružení, revizní a kontrolní komise a na období jednoho roku zástupce hráčů. Statutárními orgány sdružení byli zvoleni Petr Alina (prezident ČFFV) a Zbyněk Sýkora (víceprezident ČFFV). Do výkonného výboru sdružení byli zvoleni Lenka Honzátková, Dominik Drahoninský a Jakub Koucký. Do kontrolní a revizní komise byli zvoleni Zdeněk Štálnik, Bohuslav Hůlka a Jana Fesslová. Zástupcem hráčů na období jednoho roku byl zvolen Michal Hájek.

Historickým mezníkem v rozvoji florbalu vozíčkářů byl vstup generálního partnera Fortuna a.s. Díky finanční pomoci této sázkové kanceláře se podařilo podpořit sportovní kluby registrované v České federaci florbalu vozíčkářů o.s., jež organizovaly jednotlivé ligové turnaje Vozíčkářské florbalové Fortuna ligy 2006. Dalšími partnery sdružení se stala firma Europ Assistance s.r.o. a Spinflo s.r.o., která florbal handicapovaných podporuje již řadu let. Česká federace florbalu vozíčkářů o.s. navázala na dlouholetou úzkou spolupráci s Českou florbalovou unií a zejména Filipem Šumanem, který mnohokrát podal florbalu vozíčkářů pomocnou ruku. Díky této spolupráci řídili zápasy vozíčkářské florbalové ligy 2006 profesionální rozhodčí České florbalové unie.

Česká florbalová federace vozíčkářů o.s. zrealizovala v rámci projektu Vozíčkářská florbalová liga šest ligových víkendových kol, které se konaly v Třeboni, Plzni, Praze, Trutnově, Otrokovicích a Ostravě. Dále se podařilo v rámci nově vznikajícího projektu S handicapem mezi mantinely představit florbal na kolech zájemcům z Jižní Moravy. Sdružení ve spolupráci s projektem Kino bez bariér prezentovalo florbal na 41. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Slavnostní vyhlášení Vozíčkářské florbalové Fortuna ligy 2006 se konalo 9. prosince v Praze. Pozvání přijali hosté Filip Šuman (prezident ČFbU), Radka Kučírková (místopředsedkyně ČSTPS) a Vladimír Fuchs (zástupce partnera Europ Assistent s.r.o. a zárověň jedna z největších legend českého florbalu). Občanské sdružení Česká federace florbalu vozíčkářů mělo registrováno ve svých řadách ke konci roku 2006 67 členů; z toho 57 vozíčkářů a 10 nepostižených. V roce 2007 by chtěla Česká federace florbalu vozíčkářů usilovat o další zkvalitnění své činnosti. Jedním z předsevzetí do začínající sezóny 2007 byla tvorba nových webových stránek, které by měly sloužit k plné spokojenosti čtenářů a členů sdružení. Doufejme, že se Vám budou líbit a budete se na ně rádi vracet.

Zdroj: ČFFV

2003 — 2005

V roce 2003 se i přes komplikace s registracemi hračů a jednotlivých klubů podařilo uspořádat první mistrovství republiky ve florbalu vozíčkářů. MČR 2003 se se skládalo ze tří kol, hraných v Plzni, Dvoře Králové nad Labem a Praze. Světlo světa spatřily i nové kluby TJ Tatran Střešovice Praha a SKH Meteor Plzeň. Právě plzeňský klub se stal zásluhou předsedy Vlastíka Hahna dobře organizovaným týmem s velkými ambicemi. Florbal se však nadále potýkal se spoustou zásadních problémů a nedostatků především v oblasti zdravotní klasifikace, rozhodčích a pravidel. Díky podpoře ČSTPS a České florbalové unie se ale dařilo proplouvat mezi ledovými krami. Odehrály se dvě sezóny Vozíčkářské florbalové ligy (2003, 2004), v nichž se již pravidelně střetávaly kluby SK AKáda Janské Lázně, TJ Tatran Střešovice Praha, SKH Meteor Plzeň a SKV Praha. V 2003 se do rozvoje florbalu vozíčkářů aktivně zapojil Dominik Drahoninský, který přispěl k postupnému vývoji pravidel florbalu. Stále se však hrálo na malém hrišti o rozměrech 26×16 metrů a pouze se čtyřmi hráči v poli. V roce 2005 se oficiálně začalo hrát podle nových klasifikačních kritérií, která vypracovala dvojice klasifikátorek Lenka Honzátková a Yvetta Uhříčková. V tomto roce také vznikl nový florbalový tým SKV Králové České Budějovice, v jehož čele stál velmi aktivní předseda Zbyněk Sýkora.

Bohužel florbal vozíčkářů znovu čelil zásadním problémům. Tím nezávažnějším problémem bylo financování sportovních aktivit. Vzhledem k trvajícímu sporu Českého svazu tělesně postižených sportovců s Českým paralympijským výborem a narůstající nestabilitě ČSTPS (vše o sporu), byl florbal takřka bez finančních prostředků. STK — sportovní technická komise rozhodla, že pro záchranu florbalu bude nutné založit občanské sdružení, které by díky právní subjektivitě mohlo být podporováno finančními dary. U zrodu občanského sdružení, České federace florbalu vozíčkářů, stáli Petr Alina, Zbyněk Sýkora, Lenka Honzátková, Jan Strcula, Dominik Drahoninský a Jakub Koucký, kteří se setkali v prosinci roku 2005 ke společné schůzi. Celovíkendové setkání zástupců jednotlivých sportovních klubů zodpovědělo mnoho otázek o dalším směřování florbalu vozíčkářů. Byl sestaven přípravný výbor, který byl do první valné hromady sdružení jejím statutárním orgánem.

2001 — 2002

V roce 2001 s konal první exhibiční zápas ve florbalu vozíčkářů, a to v rámci Rektorského dne, který každoročně organizuje pražská FTVS. Zde došlo i ke společné schůzce mezi tehdejším členem výkonného výboru Českého svazu tělesně postižených sportovců Štefanem Dankem, Petrem Alinou, Zdeňkem Krupičkou a Lenkou Honzátkovou; vzájemně se dohodli o vstupu nového sportu do Českého svazu tělesně postižených sportovců. K opravdovému začlenění do ČSTPS však došlo až v roce 2002, po výměně tehdejšího předsedy svazu Libora Šnajdra. Nový výkonný výbor ČSTPS byl našim, tehdy amatérským, aktivitám nakloněn o poznání více. V roce letech 2001 až 2002 se již s určitou pravidelností setkávali hráči Janských Lázní s hráči pražských týmů k oboustrannému měření sil. V tomto období rozvoje vozíčkářského florbalu je nutno vyzdvihnout hráčské schopnosti Zdeňka Krupičky a poděkovat mu za to, že i přes svoji dominanci našel cestu, jak poradit úplným nováčkům. V roce 2002 byla zorganizována tři společná soustředění. Na dubnovém soustředění v Praze se sešlo osm hráčů. Téměř dvojnásobná účast již byla na druhém pražském soustředění, konaném v malé tělocvičně JÚŠ v srpnu. V listopadu 2002 bylo soustředění uspořádáno v Janských Lázních.

Tři hlavní postavy začínajícího českého florbalu na kolech, Petr Alina, Lenka Honzátková a Zdeněk Krupička, plánovali první Mistrovství republiky v roce 2003. Legislativní požadavky Českého svazu tělesně postižených sportovců pro založení nového sportu vyžadovaly nejméně tři sportovní kluby registrované v ČSTPS. Ke konci roku byly podány návrhy na registraci nového klubu SKH Meteor Plzeň , TJ Tatran Střešovice Praha a SK Kontakt Praha. 

Sportovní centrum pro zdravotně postižené při Obchodní akademii v Janských Lázních pořádalo v květnu 1999 Sportovní den, kterého se zúčastnili tehdejší studenti Jedličkova ústavu Zdeněk Krupička a Martin Černý, kteří již měli o mnoho více florbalových zkušeností než tehdejší krkonošský tým. Součástí této akce byl i turnaj florbalových týmů z JÚŠ, Jedličkova ústavu Liberec a Obchodní akademie v Janských Lázních. Kromě týmů pořádajícího SC OA byly týmy sestaveny z vozíčkářů i hůře chodících. Aby nedošlo k případnému zranění, rozhodlo se, že se chodící hráči posadí na vozík, a tím budou utvořena vozíčkářská družstva. V rámci Sportovního dne v roce 1999 byl odehrán první zápas vozíčkářských týmů. Jen pro upřesnění: tým JÚŠ Praha porazil Janské Lázně 18 ku 1 a to především díky excelentní technické dovednosti Zdeňka Krupičky.

Setkání hráčů z Prahy a Janských Lázní se stalo určitým mezníkem v rozvoji florbalu vozíčkářů u nás. V roce 2000 pořádal tým SK Akáda Janské Lázně letní soustředění na Kociánce v Brně. Tohoto soustředění se zúčastnili i Zdeněk Krupička spolu s Martinem Černým. Tehdy se hrálo podle převzatých švýcarských pravidel pro vozíčkáře. Hřiště mělo rozměry 26×16 m a hrálo se s krátkými hokejkami (max 85 cm).

V těchto letech pracovala v Dětské léčebně Vesna v Janských Lázních Lenka Honzátková, kterou florbal zaujal hned při její první návštěvě tréninku Akády. Lenka se začala aktivně podílet na rozvoji florbalu vozíčkářů hned po svém odchodu do Prahy, kde začala pracovat v Centru Paraple. Díky její píli a obětavosti vznikl v Praze další florbalový tým vozíčkářů.

Zdroj: ČFFV

1996 — 2000

Myšlenka na založení sportovního klubu pro handicapované v Janských Lázních se zrodila v lednu roku 1996. V dubnu vzniklý sportovní klub SK Akáda Obchodní akademie pro tělesně postižené v Janských Lázních byl zaregistrován pod Českým svazem tělesně postižených sportovců. Ihned po jeho vzniku začali trenéři připravovat první sportovní a volnočasové aktivity. Každý měl tehdy na výběr z mnoha již existujících a dobře organizovaných sportů v ČSTPS. Ke vzniku florbalových oddílů, které postupně vznikaly při SK Akáda přispěla spolupráce Petra Aliny s Ing. Jaroslavem Marksem a Martinem Erikssonem, kteří v té době byli trenéry české florbalové reprezentace a v Janských Lázních spřádali taktické plány na vzájemná mezinárodní utkání. Martin Eriksson, v Čechách žijící Švéd, tehdy vysvětlil několika zájemcům z řad studentů, co to vlastně ten florbal je. Tito nadšeni touto hrou založili tým chodících handicapovaných hráčů a začali pod vedením Petra Aliny pilně trénovat. Jejich snažení vyvrcholilo v roce 2001, kdy přivezli bronzové medaile z mezinárodního turnaje ve Švýcarsku. Tréninkům chodících hráčů často přihlíželi vozíčkáři a chtěli si hru také vyzkoušet; tak vznikla myšlenka založit tým florbalu vozíčkářů. Mezi prvními janskolázeňskými hráči byli Kateřina Grusová, Pavel Matěcha, Pavel Dvořák, Pavel Kučera a Miroslav Podzimek. 

Sportovní kluby

Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s.

Adresa sídla: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10
IČO: 43001513
Výpis z rejstříku

Kontaktní osoba: Michaela Krunclová
tel: 777 256 053
e-mail: predseda@skvpraha.org
web: http://skvpraha.org/


Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z. s.

Adresa sídla: Sibeliova 368, 162 00 Praha 6,
IČO: 00539015
Výpis z rejstříku

Kontaktní osoba: Martin Kosinka
tel: 602 386 387
e-mail: martin@kosinka.cz
web: https://www.tatranparaflorbal.cz/


FBC Štíři České Budějovice, z.s.

Adresa sídla: Riegrova 2670/20A, 370 01 České Buějovice
IČO: 27000311
Výpis z rejstříku

Kontaktní osoba: Zbyněk Sýkora
tel: 777 593 182
e-mail: sykora@florbalvozickaru.cz
web: http://www.stiricb.cz


Spolek Sportovní klub handicapovaných Meteor Plzeň

Adresa sídla: Bzenecká 1246/14, 323 00 Plzeň
IČO: 26631024
Výpis z rejstříku

Kontaktní osoba: Martin Černý
tel: 737 535 083
e-mail: skh.meteor.plzen@seznam.cz


SSVM - Sportovní sdružení vozíčkářů v Mostě o.s.

Adresa sídla: Topolová 584, 434 01 Most
IČO: 22670050
Výpis z rejstříku

Kontaktní osoba: Denisa Sinuová
tel: 732 587 020
e-mail: denisasinuova@seznam.cz
web: http://www.ssvm.cz


Bulldogs Brno

Adresa sídla: Střední 595/26, 602 00 Brno
IČO: 26539012
Výpis z rejstříku

Kontaktní osoba: Ondřej Holík
tel: 777 778 221
e-mail: ondra@evravm.com


ABAK-počítadlo, z.s.

Adresa sídla: 17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava
IČO: 26551098
Výpis z rejstříku

Kontaktní osoba: Renata Staňková
tel: 606 386 563
e-mail: renna@centrum.cz
web: http://www.schoolped.cz

Reprezentace

2018

Zdroj: ČFFV – Exhibice na MS ve florbale mužů v O2 Aréně v Praze

2015

Rok 2015 je pro českou reprezentaci florbalu vozíčkářů přelomovým rokem. Po téměř sedm letech v české reprezentaci ukončil své působení Petr Koutný, který dokázal s českým týmem vybojovat několik medailových umístění. Na jeho místo, na základě výběrového řízení, byl novým reprezentačním trenérem zvolen Vladimír Mařík. Vzhledem k tomu, že českou reprezentaci v tomto roce čekají dva mezinárodní turnaje, byla nastavena pravidelná reprezentační soustředění.

V polovině roku 2015 získala česká reprezentace florbalu vozíčkářů významného partnera a sponzora – sportovně charitativní závod Diamond Race. Díky výrazné finanční podpoře může trenérské duo Vladimír Mařík a Tomáš Pek kvalitně připravovat reprezentaci na nadcházející turnaj Paragames Breda. 

2013

Po roční pauze se česká reprezentace představila v roce 2013 hned dvakrát.

V dubnu 2013 přijala holandská reprezentace pozvání České federace florbalu vozíčkářů ke dvěma víkendovým přátelským utkáním. Tato utkání se odehrála na hale VŠE Na Třebešíně. Třešničkou na dortu byla navíc exhibice vozíčkářského florbalu před zraky více jak 10 000 diváků v rámci Superfinále florbalu v pražské O2 Areně. Tato vzájemná utkání měla prověřit připravenost a kvalitu obou týmů před nadcházejícím turnajem Paragames, který proběhl říjnu 2013 v Bredě v Holandsku. Z obou těchto vzájemných utkání vyšla nakonec jako vítěz reprezentace Holandska.

V říjnu 2013 se česká reprezentace za podpory České pojišťovny, České florbalové unie, firmy Salming a ČSTPS podruhé představila na Paragames Breda (poprvé v roce 2011). V rámci Paragames se představilo rekordních 7 zemí včetně úplného nováčka a prvního mimoevropského týmu – Kanady. V základní skupině turnaje sehrál český tým pod vedením Petra Koutného šest náročných utkání s Německem, Belgií, Holandskem, Švédskem, Švýcarskem a Kanadou. V semifinálovém zápase zazářil český tým v utkání s Holandskem a oplatil tak Oranjes prohru z dubnového střetnutí v Praze. Ve finále česká reprezentace nestačila na favorizované Švédsko a podruhé si Paragames Breda odvezla stříbrné medaile.

2011

říjen – mezinárodní turnaj v Holandsku

2010

Začátkem roku 2010 má reprezentace florbalistů na kolech prvního partnera a to firmu RKG, která je výhradním dodavatelem sportovních vozíků. Naši reprezentanti tak mají možnost zkvalitnit svoji hru díky nejlepším vozíkům na světě. Začátkem léta 2010 se uskutečnil v České republice první mezinárodní turnaj pěti národů. Do této ojedinělé události vstupuje reprezentace se značkou sportovního florbalového vybavení Salming, která se stává dalším partnerem naší reprezentace. Na mezinárodním turnaji se náš národní tým neztratil a odvezl si stříbrné medaile po finálové bitvě se Švédským výběrem.

2009

V roce 2009 jsme byli na oplátku pozvání do švédského Göteborgu na přátelské zápasy. Na tyto zápasy jsme z finančních důvodů vyrazily jen se šesti hráči a jedním brankářem, ale o to s velkou chutí Švédům vrátit domácí porážky z Prahy. Oba zápasy byli podstatně vyrovnanější než posledně v Praze. První jsme prohráli 2:4, ale ve druhém zápase jsme vyhráli 4:2. Reprezentace je stále bez finančních zdrojů a tak si většinu nákladů platí hráči sami.

2008

Česká reprezentace vznikla v roce 2008 před mistrovstvím světa mužů, které se právě konalo v Praze. Prvním trenérem národního týmu vozíčkářů se stal vele-zkušený Petr Koutný. Při této ojedinělé události jsme pozvali švédskou reprezentaci na dva přátelské zápasy. Švédská návštěva byla zakončena exhibicí při finále MS (před zraky téměř 15.000 diváků). Oba přátelské zápasy jsme prohráli (2:5 a 3:12), byla to tvrdá lekce od zakladatelů tohoto sportu.

Kalendář akcí

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející kalendar-akci.