Antidopingový výbor nově pod Národní sportovní agenturou

Ředitel výboru Mgr. Martin Lukavský informuje sportovce i funkcionáře o změně struktury Antidopingového výboru ČR. V návaznosti na novelu zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve které se s účinností od 1. 1. 2020 Antidopingový výbor ČR stal příspěvkovou organizací Národní sportovní agentury. Agentura by od roku 2021 měla kompletně rozdělovat státní finanční prostředky na podporu sportu.

V listopadu 2019 bylo navíc schváleno nové znění Světového antidopingového Kodexu s účinností od 1. 1. 2021. Antidopingový výbor ČR v tomto kontextu připravuje mimo jiné novou koncepci metodiky a vzdělávání, v rámci které budou oficiálně v gesci ADV ČR působit výhradně licencovaní lektoři, jejichž přednášky poskytované sportovním spolkům bezplatně budou uznávány v rámci antidopingového programu v ČR a respektovány i v případě disciplinárních řízení v působnosti ADV ČR a jednotlivých sportovních spolků.

Více informací, včetně kontaktů, naleznete na webu ADV ČR

Napsat komentář