ČPS – aktuální informace

ČPV – dne 28. 6. 2021 se konalo mimořádné jednání VG ČPV. Hlavním bodem byl návrh Stanovy ČPV, připomínkovaný ze strany IPC (dne 23. 6. 2021). Připomínky obdržely členové ČPV dne 26. 6. 2021. Připomínek ze strany IPC bylo mnoho.  VG ČPV pověřilo ČPS tvorbou nových stanov ČPV v souladu se strukturou IPC. Stanovy na základě struktury IPC byly zpracovány a rozeslány k připomínkování. Na 17. 8. 2021  – 15.00 – 17.00 hod svoláváme konzultaci jak  on-line přes Teams tak osobně (Vaníčkova 315/7, 169 00 Praha – Strahov) týkající se návrhu nových stanov. Po konzultacích a připomínkovém řízení, předložíme finální verzi ke schválení výkonnému grémiu ČPV, které stanoví termín první valné hromady ČPV (předpokládáme do konce září 2021).

Cílem návrhu stanov je otevřít Český paralympijský výbor pro národní federace řídící příslušný paralympijský sport / gestory a ustavit valnou hromadu, která si bude volit své představitele (předsedu, 2 místopředsedy a 4 členy výkonného výboru), členy Kontrolní a Etické komise. Do návrhu stanov jsme zakomponovali Komisi sportovců, kterou budou volit sportovci účastnící se paralympijských her.

Dne 16. července 2021 rezignoval na všechny funkce pan Ondřej Sejpka, předseda ČPV a též se zřekl účasti na paralympijských hrách.

LPH Tokio 2020 – dne 16. 7. 2021 byla schválena výprava na LPH viz Potvrzená nominace do Tokia. Gratulujeme! – Český PARA sport (ceskyparasport.cz) – výprava čítá 28 sportovců – 6 atletů, 6 plavců, 4 cyklisty, 4 lukostřelce, 3 stolní tenisty, 2 boccisty, 2 střelce a 1 jezdkyni – 7 členů vedení včetně lékaře a 2 fyzioterapeutek. ČPS vysílá do Tokia fotografa Luďka Šiplu, který fotograficky zdokumentoval sportovce ČR již na paralympiádě v Aténách 2004. Těšíme se a budeme fandit!

NSA – investiční program Výzva 7/2021 konec příjmu žádostí je 31. srpna 2021 – Výzva Movité investice 2021 Parasport – Národní sportovní agentura (agenturasport.cz) – připomínáme – žádosti mohou podávat svazy i sportovní kluby.