Investiční Výzvy č.7/2021 Movité investice 2021 parasport

Zveřejnění investiční Výzvy č.7/2021 Movité investice 2021 parasport.

Oprávněnými žadateli jsou jak SK/TJ ZPS, tak spolky s celonárodní působností (tedy svazy ZPS, asociace a federace pro jednotlivé sporty). U všech spolků ZPS s celonárodní působností je nezbytná vazba na gestorství (viz. zejména bod 2.3. a 8.1. Výzvy).

Seminář k této Výzvě bude probíhat on-line v termínu 1.7.2021 od 10:00.